Inga fler kalhyggen

Jag har varit med om att lämna in ett medborgarförslag till Marks kommun. Vi som skrivit under vill att man undviker kalhyggen, åtminstone i tätortsnära skog. Fast jag tycker ju att kalhyggen kunde förbjudas helt och hållet. Det finns skogsbrukare i Sverige som brukar sin skog utan kalhyggen, förutom en trevligare skog får de också ut mer pengar, fördelat över tid på ett mycket bättre sätt än vad kalhyggesbruk leder till.
 

Medborgarförslag

 

Vi föreslår att Marks kommun tar fram en strategi för tätortsnära natur.

Tätortsnära natur är viktig på många sätt:

·         Rekreation och turism

·         Sport och motion

·         Biologisk mångfald

·         Bär- och svampplockning

·         Skolans och förskolans pedagogik

·         Friskvård

·         Företag med naturen som en viktig faktor

etc.

Vi tycker att strategin ska omfatta följande tre delar:

1.      Kommunen som ägare av naturområden

2.      Kommunens roll inom planering och kommunikation

3.      Skötsel av tätortsnära natur

Som markägare kan kommunen vara ett föredöme när det gäller hänsyn, sociala värden, samt natur- och kulturvärden. Därför bör också särskilt värdefulla områden förvärvas.

I arbetet med översiktsplan och fördjupningar av denna inarbetas och kommuniceras strategin för tätortsnära natur.

Naturen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Även för mark som inte ägs av kommunen bör följande gälla:

·         Områden med höga naturvärden skyddas.

·         För skogsmark bör en skogsbruksplan tas fram med särkskild inriktning på sociala värden och hyggesfritt skogsbruk.

·         Skötselavtal utarbetas för naturområden som kommunen inte äger.

·         Höga krav ställs på entreprenörer som upphandlas för att förvalta naturområden.

 

Marks kommun den 8 oktober 2012

 Lars-Åke Andersson, Marks Naturskyddsförening, Skjutbanevägen 6, 51171 Fritsla, 070-276 74 61

 Anne Udd, Orienterare, Kyrkogatan 23, 51156 Kinna, 0708-35 95 32

 Gert Olsson, InNature West, Velingstorpsv. 21, 511 56 Kinna, 070-731 39 55

 Tor Udd, Svamp- och bärplockare, Kyrkogatan 23, 51156 Kinna, 0320-155 24

 Peter Nolbrant, Naturvårdskonsult, Väftgatan 2, 51163 Skene, 0320-334 84


konstrundan slut för denna gång

En kul konstrundehelg är över.
Bortåt hundra besökare på två dagar.
Trogna besökare och vänner och en hel del nya ansikten.
En del sålt dessutom, vilket ju känns bra.
Här får ni några bilder från helgen.
Jag ställde i år ut  tillsammans med Rune Persson och Thage Folkesson.
Jag och Gunilla Karlsson
 
Rune med besökare
 
Thage med besökare

RSS 2.0