Mångfald istället för enfald

Skickade precis ett brev till jordbruksverket, klistrar in det här om ni vill använda det. Själv är det klippt och redigerat från ett brev som Runåbergs fröer formulerat. Före den 10 november ska synpunkter komma in.

To: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Subject: Dnr 22-9337/10
Date: Thu, 4 Nov 2010 10:21:03 +0000

   

Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter


 
 
 
 
 
 
 
 
Vi behöver genetiskt mångfald, nordens klimat behöver få behålla sina egna fröer.
 
 
I flera länder inom EU är attityden till bevarande- och amatörsorter mycket generös. Varför ska vi i Sverige, med vårt speciella klimat, göra allt för att minska sortmentet av köksväxter för fritidsodlare inom ett par månader? Vi behöver en så bred växtgenetisk bas som möjligt att stå på, nu och för framtiden.
Vårt undantag från EU:s direktiv har gjort att fröhandlare har kunnat erbjuda ett betydligt mer spännande sortiment än flera andra EU-länder. Vårt klimat gör att vi behöver kunna få fröer från liknande klimatzoner runt om i världen. Norra USA, Kanada, Ryssland. Kina, Japan etc. och behålla en variation som passar oss här i Norden. Om sorterna är godkända i Bryssel eller inte, är inte det viktigaste. Eller borde i alla fall inte vara det.

Hundratals sorter i riskzonen

De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och anställda i fröhandeln.
 
Det är svårt att förstå hur Jordbruksverket, som blivit ålagt att arbeta för att bevara mångfalden av vårt växtgenetiska arv, med andra handen kan göra allt för att strypa variationen som finns tillgänglig inom köksväxterna. Vilka starka krafter styr detta verk eller misslyckas kapitalt med att styra det? Varför måste utbudet av köksväxter minskas? Vem tjänar på detta utplånande? Inte den miljonen fritidsodlare i Sverige och Norden som vill ha lite mer att välja på, i alla fall.
 
Bredden både nu och för framtiden bör istället uppmuntras. Ju bredare genetisk bas vår odling vilar på, desto mindre sårbar är den. I en framtid med ev. klimatförändringar och ozonbrist, är varje sort och variant viktig för vidareutvecklingen av vår växtbas.
Mångfalden beskärs ytterligare. Trots att vi i Sverige förbundit oss att bevara den. T.o.m. internationellt skrivit under på det i Rio de Janeiro.
Vår trädgårdskultur utarmas till synes helt i onödan. Vi anser oss tydligen så rika här i kalla norden, att vi kan bortse från och t.o.m. förbjuda mängder av sorter och varianter från klimatzoner liknande vår egen. Huvudsakligen för att de är för små för att klara de avsevärda kostnader som registrering i officiella sortlistor i Europa innebär.
Låt oss behålla variationen och friheten som all världens fröer skänker oss. Vi har allt att vinna på det. Det är synnerligen kortsynt och osunt att begränsa handeln till förmån för de lönsammaste sorterna hos de allt färre, men större fröfirmorna.
 

Min uppmaning till Jordbruksmyndigheterna:

Behåll nuvarande lagstiftning och hjälp alla som vill odla här i Sverige till en rikare variation och bibehållande av en liten del av den krympande mångfalden!
 
Med hälsningar
Tor Udd
Kyrkogatan 23
51156 Kinna

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0