klimatomställning, börja nu

 
Hittade en intressant blogg på facebook via Radikaliserá klimatpolitiken nu
http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2012/11/kan-man-lita-pa-klimatvetenskapen.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Kunde inte låta bli att skriva och publicera följande på den bloggen. Tänkte att du kanske ville läsa vad jag skrev.
 
"Läste precis igenom Kevin Anderssons artikel - Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. (kan laddas ner från t.ex. www.cogito.nu).
Forkarvärlden är enligt min mening alldeles för försiktig i sina analyser, minsta lilla felmarginal kan anvädas av skeptikerna.
Det finns alla anledningar i världen till att börja en omställning till ett fossilfritt samhälle nu. Det kommer inte att bli billigare eller lättare någon gång i framtiden.
Klimatförändringar, peak everything, en rättvis värld, tillsammans eller var för sig visar det sig att vi inte kan vänta och se. Vi måste agera nu.
Tor Udd"

RSS 2.0